Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Fylkesmannen: Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp

Fylkesmannens tilsynsrapport viser at Ida ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa ... 21.09.2016

Brukere og pårørende har erfaringer som er viktige for tilsyn

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten.... 09.08.2016

Pasienter og pårørende er sentrale i Helsetilsynets granskinger

Pasienter og pårørende bidrar til et mer komplett bilde av uønskede hendelser  Økt brukerinvolvering er et viktig satsingsområde i Statens... 04.07.2016

Bidrar oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i pasientsikkerhetsarbeidet?

I 2015 sendte spesialisthelsetjenesten 501 varsler om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn, viser årsrapporten fra Undersøkelsesenheten i... 29.04.2016

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Kvalsund kommune, Nav Kvalsund kommune Nav sosiale tjenester til ...

Gå til innhold. ... 27.09.2016

Tysnes kommune helse- og omsorgstjenester til personer med ...

Gå til innhold. ... 27.09.2016

Psykososialberedskap.no - Helsetilsynet

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 26.09.2016

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

Rettigheter og klageordninger er beskrevet i egne menyer for

I tillegg en egen samling nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger.