Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Høringsuttalelse til ny kommunelov: Må forankres i brukernes interesser

Formålet med tilsyn er å bidra til at tjenestene fyller kravene som er satt i lovgivningen til sikkerhet og kvalitet og ivaretar tjenestemottakerne... 14.10.2016

Dødsfall på grunn av blodforgiftning (nøytropen sepsis) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging - mangelfull samhandling og informasjon

Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn etter å ha fått varsel etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a om en alvorlig hendelse. En ung... 12.10.2016

Fylkesmannen: Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp

Fylkesmannens tilsynsrapport viser at Ida ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa ... 21.09.2016

Brukere og pårørende har erfaringer som er viktige for tilsyn

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten.... 09.08.2016

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Risikoforståing som utfordring for forvaltninga - Helsetilsynet

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 21.10.2016

Holmestrand kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med ...

Gå til innhold. ... 19.10.2016

Nordre Land kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 ...

Gå til innhold. ... 17.10.2016

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

Rettigheter og klageordninger er beskrevet i egne menyer for

I tillegg en egen samling nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger.