Tidligere år Eksterne lenker

Tidligere år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010-2006 | 2005-2000

2017

Braut GS, Aasland T
Vi må øve meir – med reint samvirkefokus. (pdf)
Ambulanseforum 2017; 1: 22-23.
[publisert med tillatelse fra Ambulanseforum] 

Dolonen KA, Hernæs N
«Alle» har fått avvik [intervju med avdelingsdirektør Ragnar Hermstad om sepsistilsynet].
Sykepleien 17. februar 2017.

Johansen LT, Iversen JB Høgsve, Broen L
Planlagt hjemmefødsel og forsvarlig helsehjelp.
Tidsskr Nor Legefor 2017; 12-13: 914-916.

Molven O
Familierett – særlig om forholdet mellom foreldre og barn.
I: Kjønstad A, Syse A, Kjelland M. Velferdsrett II – Barneverns- og sosialrett. Oslo: Gyldendal juridisk, 2017: 206–248.

Prestegård S
– Vi nærmer oss en grense [intervju med Jan Fredrik Andresen om ressurssituasjonen hos fylkesmannen].
Dagsavisen 13. juni 2017.

Storvik AG
Tusenvis avvises i psykisk helsevern. Helsetilsynet: – Pasientene risikerer å bli kasteballer [intervju med Jan Fredrik Andresen].
Dagens medisin 15. april 2017.

Storvik AG
Helsetilsynet: – Burde varslet med en gang [intervju med Heidi Merete Rudi].
Dagens medisin 17. februar 2017.

Øksne R
Tilsynssaker - jordmors handlingsrom og ansvar [intervju med Lise Broen og Britt Eide] (pdf). 
Tidsskrift for jordmødre 2017; 2: 22–24.
[publisert med tillatelse fra Den norske jordmorforening].

Eksterne lenker

Gå til toppen