Aaraas IJ, Bratland SZ
Usikkerhet, uheldige hendelser og feil.
I: Hunskår S (red.). Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013: 932–937.

Aase S
Obduksjon – fremdeles gullstandard? [leder].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:730.

Arntzen E
Bli med på dugnad for individuell plan! [kronikk].
Glåmdalen 25.8.2013.

Arntzen E
Den nye regjeringens helse- og sykehusplan: Sats på de 8 ledelsesprinsippene. (pdf)
Ukeavisen ledelse 2013; 46: 40.

Arntzen E, Andresen JF
Se helheten i kreftbehandlingen [kronikk].
Aftenposten (morgenutgaven) 16.6.2013.

Austveg B, Storeng K, Sundby J
Der abort er risikosport [kronikk]. (pdf)
Klassekampen 27.12.2013.

Austveg B
Uønskede graviditeter er fortsatt et stort kvinnehelseproblem [leder].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2444.

Bjørke G, Braut GS
Experiences from Group Supervision within an Alternative Path for qualifying University Teachers at a Doctoral Level. (pdf)
Work Based Learning e-Journal International 2013; 3(1).

Bogetun G
Normalisering og selvbestemmelse i konflikt med bestemmelsene om tvang og makt? (pdf).
SOR rapport 2013; 59(5): 46–53.

Bogetun G
Utviklingshemming og seksualitet  forebygge og håndtere overgrep (pdf)
SOR rapport 2013; 59(6): 60–65

Bratland SZ, Hunskår S, Bærheim A
Mannlige kjønnsorganer.
I: Hunskår S (red.). Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013: 733–754.

Bratland SZ, Myhr A
Rollebevissthet kontra «hvem vokter vokterne» [brev til redaktøren].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1164.

Braut AL
I forbifarten, Jan Fredrik Andresen: Folkeskikk er tross alt gratis! [intervju med Jan Fredrik Andresen].
Journalen 2013; 3: 16.
Se også En riktig avgjørelse [leder].

Braut GS, Njå O
Components of a tool to address learning from accident investigation.
International Journal of Disaster Risk Reduction 2013; 6:40–49.

Dolonen KA
Avvik må meldes [intervju med Richard Knoff].
Sykepleien 8.2.2013.

Fintland I, Braut GS
”Du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei”. Forvaltingsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskingsarbeid.
I: Bjørke G,  Jarning H, Eikeland O. Ny praksis - ny kunnskap : om utviklingsarbeid som sjanger. Oslo: ABM-media, 2013: 89–106.

Fintland I,  Martin JM, Braut GS
Living in a box, or a genie in a bottle? Archives as a backbone for corporate storytelling.
Journal of Management and Strategy 2013; 4(3): 9–15.

Hannisdal E, Arianson H, Braut GS, Schlichting E, Vinnem JE
A risk analysis of cancer care in Norway. The Top 16 Patient Safety Hazards
Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2013; 39(11): 511–516. 
[publisert med tillatelse fra Joint Commission Resources]

Haugdahl BK
God styring av helsetjenester til syke eldre  gode tjenester (pdf).
Kommunerevisoren 2013; 6: 16–17.

Innerdal C
Leger og trafikksikkerhet – erfaringer fra Møre og Romsdal.
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1909–10.

Kongsvik LT
Dame med mange jern i ilden [intervju med Karin Straume, fylkeslege i Finnmark].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133(14):1540–1.

Langberg H, Røger MT, Furulund OKH
Kvinne med hyperthyreose, hematuri og positiv c-ANCA: Wegeners granulomatose?
Indremedisineren 2013; 1: 20–23.

Lindøe P, Baram M, Braut GS
Risk regulation and proceduralization: an assessment of Norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry.
I: Bieder C, Bourrier M. Trapping safety into rules : how desirable or avoidable is proceduralization? Farnham: Ashgate, 2013: 69–86.

Molven O, Næss H-P
Lovforslag svekker retten til helsehjelp [debatt].
Dagens medisin 2013; 12: 26–27.

Nygaard M, Thommessen E
Når sykepleiere misbruker legemidler
Sykepleien 2013: 101(12): 50–52.

Sommer M, Braut GS, Njå O
A model for learning in emergency response work.
Int. J. Emergency Management 2013; 9(2): 151–169.

Stensland P, Smith-Sivertsen T
Barn og barndom.
I: Hunskår S (red.). Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013: 822–835.

Syvertsen A-S D
Hvordan gikk det med de utskrivningsklare? Kartlegging av pasientforløp mellom Sørlandet sykehus Arendal og tre kommuner i Aust-Agder. (pdf)
Utposten 2013; 4: 16–17.

Terland A
Også vernepleiere mister autorisasjon (pdf)
Fontene.no 11. september 2013

Tveito M
En stillferdig stjerne [intervju med Berit Austveg].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:514–6.

Gå til toppen