Andresen JF, Rudi HM
Den norske legeforenings samfunnsoppdrag sett fra Statens helsetilsyns ståsted. (pdf)
Overlegen 2014; 1: 24.

Andresen JF, Knutsen GV
Hvordan følger Helsetilsynet opp et varsel om uventet død?
Dagens medisin 2014; 13: 27.

Andresen JF
Statens helsetilsyn: landsomfattende tilsyn i 2014. (pdf)
Overlegen 2014; 2: 32–33.

Austveg B
Om solidaritet i ebolaens tid. [kronikk]
Journalen 2014; 3: 13.

Bjelland H, Njå O, Heskestad AW, Braut GS
The concepts of safety level and safety margin: framework for fire safety design of novel buildings.
Fire Technology 2014; April

Braut B, Karlsson B
Erfaringer fra stedlig tilsyn (pdf)
Foredrag på Efaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Gardermoen, torsdag 4. desember 2014

Braut GS, Solberg Ø, Njå O
Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents.
Transportation Research Part A: Policy and Practice 2014; 69: 354–366.

Bukve O, Hovlid E
Kvalitetsforbetring i sjukehus.
I: Bukve O, Kvåle G (red.). Samhandling og kvalitet i organisasjonar. Oslo: Universitetsforlaget, 2014: 43–58.

Hanssen LE, Braut GS
Statlig tilsyn – demokratisk sikkerhetsventil eller politisk skyggebokser?
I: Botten GS (hovedred.). Helsetjenestens nye logikk. Oslo: Akademika, 2014: 215–222.

Homlong L
En pasjonert byråkrat [intervju med Jan Fredrik Andresen].
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 404–6.

Hovlid E
Korleis verkar tilsyn?
Dagens medisin 2014: 21: 62.

Hovlid E
Kvalitet og kvalitetsforbetring i helsetenester.
I: Bukve O, Kvåle G (red.). Samhandling og kvalitet i organisasjonar. Oslo: Universitetsforlaget, 2014: 27–42.

Johansen LT
Alvorlige hendelser innen obstetrikk. (pdf)
Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk. Universitetet i Tromsø, 10. april 2014.

Knutsen KV
Venn eller fiende i pasientsikkerhetsarbeidet? Undersøkelsesenhetens samfunnsoppdrag og mandat (pdf)
Foredrag på Efaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Gardermoen, torsdag 4. desember 2014

Kubens V
Kongerefseren takker for seg - fylkeslege i 23 år [intervju med Kristian Hagestad].
Fædrelandsvennen 6.12.2014.

Lervik J, Hegvold IK
På folkehelsetilsyn i Trøndelag [kronikk].
Adresseavisen 15.3.2014.

Lindvåg D
- Misbruker tilliten til offentlig helsepersonell [intervju med Jan Fredrik Andresen] (pdf)
Fysioterapeuten 2014; 81 (11): 7-8.

Myrvang K
Sett fra et tilsynsperspektiv. Barnevernlederen som styrmann på lovens skute. 
I: Kvello Ø, Moe T (red.). Barnevernledelse. Oslo: Gyldendal akademisk, 2014: 104–122.

Njerve KU
Undersøkelsesenheten: Erfaringer med varselordningen (pdf)
Foredrag på Erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Gardermoen, torsdag 4. desember 2014.

Rimstad R, Njå O, Rake EL, Braut GS
Incident command and information flows in a large-scale emergency operation.
Journal of Contingencies and Crisis Management 2014; 22 (1): 29–38.

Rudi HM
Derfor ble jeg lege. Inspirert av samfunnsmedisin.
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:581.

Rudi, HM
Helsetjenesten og helseforvaltningen i Norge Undervisning medisinsstudiet UiO (pdf)
Foredrag 28. februar 2014

Rudi, HM
Om Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn (pdf) 
Foredrag 9. januar 2014

Rønne KP
Etterlyst: flere gode helseledere [intervju med Jan Fredrik Andresen] (pdf).
Ukeavisen ledelse 2014; 23: 28.

Gå til toppen