Andresen JF
Direktøren i Statens helsetilsyn skriver: Hva har Helsetilsynet vurdert i Daniel-saken? [kronikk]
Aftenposten 23. juni 2015.

Arianson H
Med åpne kort om uønskede hendelser [kronikk].
Dagens medisin 23. november 2015.

Blørstad T, Kaasa M, Nordengen TA
Forskriftsregulerte tilsyn med humant materiale. En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. (pdf)
Bioingeniøren 2015; 2: 22–24.

Braut GS, Fintland I
Tilsyn og endring.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 302–307. 

Calisch, MCF
Kommunenes folkehelsearbeid 3 1/2 år etter folkehelseloven ble innført. (pdf)
Kommunerevisoren 2015; 5:19-22.
[publisert med tillatelse fra Kommunerevisoren]

Deling av data sparer fylkesmennene for tid [intervju med Alf Sverre Johnson].
Difi.no 20. november 2015 (23. november 2015).

Fintland I, Braut GS 
Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 33–56.

Haugland A
Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 184–201.

Hovlid E, Høifødt H, Smedbråten B, Braut GS
A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities.
BMC Health Services Research 2015; 15:405.
Publikasjonen er fra prosjektet Effekt av tilsyn

Kringen J, Lindøe PH, Braut GS
Innledning.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 11–29.

Lie AK, Jensen T, Lichtwarck H, Storaas J, Torjussen E, Havnes IA
Å sette brukeren i sentrum – allerede som student.
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1236 – 7.

Lien SA
- Ein ekstrem urett. Afrika er det kontinentet med flest utrygge abortar. [intervju med Berit Austveg]  (pdf)
Klassekampen 28. januar 2015: 17.

Lodden P, Evensen K, Lie S
Statlig tilsyn med kommunene - rammer og illustrasjoner fra Vestfold.
I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 253–271.

Rimstad R, Braut GS
Literature review on medical incident command. (sammendrag).
Prehospital and Disaster Medicine 2015; published online 9. February.

Sigurdsen R
Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling?
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015; 12(4): 316-346.
[teksten finnes også i Gyldendal rettsdata, publisert med tillatelse fra Rettsdata].  

Sigurdsen R
Rt. 2013 s. 1689 – Å dømme i verdispørsmål.
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015; 12(3): 137-143.
[teksten finnes også i Gyldendal rettsdata, publisert med tillatelse fra Rettsdata]. 

Stensland P
Kan fylkesmannen bidra til å endre praksis [kronikk]
Dagens medisin 2015; 21.

Øian P, Johansen LT, Jørstad RG
Skader, uheldige hendelser og pasientskadeerstatning.
I: Maltau JM, Molne K, Nesheim B-I (red.) Obstetrikk og gynekologi. Oslo: Gyldendal akademisk, 2015: 373-377.

Åsprang AF, Frich JC, Braut GS
Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study.
Transfusion and Apheresis Science 2015, published online April 21.

Gå til toppen