Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten
(Rapport fra Helsetilsynet 14/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary 

Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten
(Rapport fra Helsetilsynet 13/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Oppsummering etter tilsyn med rusmiddeltesting ved to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
(Rapport fra Helsetilsynet 12/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004
(Rapport fra Helsetilsynet 11/2004)
Last ned rapporten (pdf) |  Sammendrag | Summary | Veileder for tilsynet (pdf)

Tilsyn med kodepraksis
(Rapport fra Helsetilsynet 10/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Fortsatt press på plassene: Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2003 og utvikling 2002–2003
(Rapport fra Helsetilsynet 9/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Meldesentralen – årsrapport 2001–2002
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  

Medisinalmeldingene 1804: et tilbakeblikk på første årgang av en tradisjonsrik rapport
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  | Bestilling

Tannhelsetjenesten i Norge: Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Veileder for tilsynet (pdf)

Oppsummering av tilsyn i 2003 med pasientrettigheter i somatiske poliklinikker
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Veileder for tilsynet (pdf)

Fortsatt for fullt – Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger. Kartlegging 2003 og utvikling 1999-2003
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Oppsummering etter tilsyn i 2003 med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2004)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Gå til toppen