Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? Tilbodet frå Den offentlege tannhelsetenesta til dei prioriterte gruppene, oversyn over bemanningssituasjonen og oppsummering av rapporteringa frå Helsetilsynet i fylka
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2005)
Last ned rapporten Bokmål (pdf) | SammendragSummary  | Čoahkkáigeassu

Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2005)
Last ned rapporten Bokmål (pdf) | Last ned rapporten Nynorsk (pdf) | SammendragSummary  | Čoahkkáigeassu

Praksis knyttet til tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning og kommunens generelle ivaretakelse av hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-e - tilsynserfaringer 2003–2004
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2005)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary  | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – årsrapport 2003
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2005)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2005)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2005)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Internt arbeidsdokument (pdf) | Veileder for tilsynet (pdf)

Rusmiddelmisbrukernes helseproblemer og helsetjenestetilbud i et overordnet tilsynsperspektiv. En vurdering av sentrale datakilder
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2005)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Oppsummeringsrapport fra tilsyn med abortnemnder i 2004
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2005)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag |  Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen