"Når det haster..." Øyeblikkelig hjelp ved bevisstløshet – annerledes ved rus?
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2006)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu 

Kartlegging av bruk av lindrende sedering til døende
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2006)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – årsrapport 2004
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2006)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu 

Bruk av tvang i psykisk helsevern
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2006)
Last ned rapporten  (pdf) (med korreksjon mai 2007) | Sammendrag | Summary  | Čoahkkáigeassu

”Et stykkevis og delt tjenestetilbud?” Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2005 med kommunale helse- og sosiale tjenester til voksne over 18 år med langvarige og sammensatte behov for tjenester
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2006)
Last ned rapporten (pdf) |  Sammendrag | Summary  | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Rettssikkerhet for utviklingshemmede. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2006)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Dokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien. Oppsummering av landsomfattande tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage-tarmkanalen i 2005
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2006)
Last ned rapporten (pdf) |  SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Gå til toppen