Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2007)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Klagesaker etter sosialtjenesteloven 2006 – sammenstilling av fylkesmennenes rapportering
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2007)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu

Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995–2005
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2007)
Last ned rapporten (pdf) |  Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Rettssikkerhet for utviklingshemmede, II. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2007)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag Summary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Ikkje likeverdige habiliteringstenester til barn. Oppsummering av landsomfattande tilsyn med habiliteringstenester til barn 2006
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2007)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2007)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary| Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

“Kjem du levande inn, kjem du levande ut” – men kva skjer så? Oppfølgingstilbodet etter ei alkoholforgifting
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2007)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag  | Summary | Čoahkkáigeassu 

Meldesentralen – årsrapport 2005
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2007)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen