Nødvendig tvang? Ein gjennomgang av fylkesmennenes data om bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming for perioden 2000-2007
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2008)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu 

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med smitteisolering ved 10 helseforetak i 2006. Statens helsetilsyn og Arbeidstilsynet
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2008)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag  | Summary  | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001–2007
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2008)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2008)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2008)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag  | Summary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

”Mens vi venter ….” – forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2008)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag  | Summary | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

Meldesentralen – årsrapport 2006
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2008)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu 

Gå til toppen