Ole Berg: Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009. Del 1 1809 – 1983 – Den gamle helseforvaltning.
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2009)
Last ned rapporten (pdf)  OBS på grunn av illustrasjoner er pdf-filen stor ca 5,7 mb. Bruk høyre musetast og velg "lagre mål som.." for å lagre fila lokalt før den åpnes. | Enkeltkapitler (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører): Læring av feil og klagesaker.
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling 

”Sikker som banken…” – sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2009)
Last ned rapporten (pdf)  | Sammendrag | Summary  | Čoahkkáigeassu | Veileder for tilsynet (pdf)

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008–09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre 
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf)

Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Full Text in English (pdf) Summary  | Čoahkkáigeassu

Torleiv Robberstad: Helse- og omsorgsstatistikk – eit verktøy for områdeovervaking
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809–1815. Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2009)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | ČoahkkáigeassuBestilling

Gå til toppen