Sårbare pasienter – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008-2010
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | ČoahkkáigeassuFunn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008 Brev som oppsummerer første år av
tilsynet | Veileder for tilsynet (pdf) | Tilsynsrapporter 

Geir Godager og Sverre Grepperud: Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – årsrapport 2008-2009
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Risikobildet av norsk kreftbehandling
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | ČoahkkáigeassuRisikobildet av norsk kreftbehandling. Hva har skjedd i etterkant? Oppfølgende undersøkelse våren 2012 (pdf) | A risk analysis of cancer care in Norway. The Top 16 Patient Safety Hazards (pdf) Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2013; 39(11): 511-516. [publisert med tillatelse fra Joint Commission Resources] | Hvilke steiner er fortsatt ikke snudd? Oppfølgende undersøkelse i 2012 (pdf) 

Distriktspsykiatriske tjenester – likeverdig tilbud? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre 
(Rapport fra helsetilsynet 3/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | SummaryČoahkkáigeassu | TilsynsrapporterVeileder for tilsynet (pdf)

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale
sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

 (Rapport fra helsetilsynet 2/2010)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Tilsynsrapportene | Veileder for tilsynet (pdf)

Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2010)
Last ned rapporten (pdf) |  Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen