Meldesentralen - årsrapport 2010 
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2011)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu

Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen 
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2011)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu

Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre 
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2011)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Summary | Čoahkkáigeassu

Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2011)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2011)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Nytt syn på gammal aktivitet. Tilsyn 2010 med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner m.m. til bruk på menneske i Noreg: Gjennomføring og erfaringar
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2011)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – meldinger om uønskede hendelser rapportert fra psykisk helsevern
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2011)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen