Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering.
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2012)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2008–2011.
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2012)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag.
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2012)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter  | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering.
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2012)
Last ned rapporten (pdf) | Summary of countrywide supervision 2011 of municipal child welfare services ̶ investigations and evaluations (pdf) Full text in english | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Summary | Čoahkkáigeassu 

Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten.
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2012)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen