Oppsummering av tilsyn med handtering av humant beinvev til bruk på menneske
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2013)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragTilsynsrapporter  | Summary | Čoahkkáigeassu

”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2013)
Last ned rapporten (pdf) | ”We became more aware of the relevant issues….” A descriptive study of supervision of municipal health and welfare services for elderly people (pdf) Full text in english | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2013)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragTilsynsrapporter  | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2013)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2013)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Kartlegging og individuell vurdering av barns livssituasjon og behov ved søknader om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2013)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter |  Veileder for tilsynet (pdf) |  Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Oppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2013)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Tilsynsrapporter |  Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen