Helsestasjonen – hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2014)
Last ned rapporten (pdf) | ePub-format | SammendragTilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?  Eksempler og erfaringer 2010–2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten (§ 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven)
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2014)
Last ned rapporten (pdf) | Could this have happened here? Examples and experience gained from investigation of serious adverse events 2010–2013 Serious Adverse Events in Hospitals (pdf) Full Text in English | ePub- formatSammendrag | Liste over artikler fra rapporten enkeltvis som pdf | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv.
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2014)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og omsorgstenester til eldre 2009–2012
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2014)
Last ned rapporten (pdf) | Artikkel 1 (pdf) | Artikkel 2 (pdf) | Artikkel 3 (pdf) | Artikkel 4 (pdf) | Artikkel 5 (pdf) | ePub- format | SammendragSummary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Gå til toppen