Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2014 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2015)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | Artiklene fra rapporten enkeltvis som pdf | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu

Med blikk for betre folkehelse. Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2014 med arbeidet i kommunane med løpande oversikt over helsetilstanden til befolkninga og påverknadsfaktorar etter folkehelselova
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2015)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu

Mye å forbedre – vilje til å gjøre det. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2015)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf)  | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Kvalifisert til kvalifisering? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2015)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Video om tilsynet (6 min.) | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

«–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2015)
Last ned rapporten (pdf) | ePub- format | Sammendrag | Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf)  | Summary | Čoahkkáigeassu | Bestilling

Gå til toppen