Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2016)
Last ned rapporten (pdf) | ePub-format | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu  

Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – et relevant bidrag i pasientsikkerhetsarbeid? Status og erfaringer 2015 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2016)
Last ned rapporten (pdf) | ePub-format | Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu 

Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2016)
Last ned rapporten (pdf) | ePub-format | Sammendrag |  Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen