Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2016 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2017)
Last ned rapporten (pdf) | ePub-format Sammendrag | Summary | Čoahkkáigeassu 

Bekymring i skuffen. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2017)

Last ned rapporten (pdf) | ePub-format Sammendrag |  Tilsynsrapporter | Veileder for tilsynet (pdf) | Summary | Čoahkkáigeassu

Gå til toppen