Statens helsetilsyn har konto på Youtube og Vimeo. Videoene legges vanligvis ut også på facebook.

Barnevern

Helse- og omsorgstjenester

Sosiale tjenester i Nav

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Barnevern 

Å oppdage et barn 8. mars 2017

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse 1. februar 2017

Kor lang tid tek det før klagen er ferdigbehandla? 19. desember 2016

Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon 14. oktober 2016

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner 14. oktober 2016

Klage på vedtak om hjelpetiltak 16. september 2016

Hva skal fylkesmannen undersøke? 24. august 2016

Barneverntjenesten og institusjonen har veiledningsplikt 17. august 2016

Gjelder det noen klagefrist? 5. august 2016 

Hvor skal du sende klagen? 27. juni 2016

Hva skjer om det er mangler ved klagen din? 13. juni 2016

Vi vil gjerne treffe deg – Info om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner 22. mars 2015

Helse- og omsorgstjenester 

Omsorgslønn 28. mars 2017

Rett til innsyn i egen journal 7. mars 2017

Rett til informasjon om helsetilstand, behandling og omsorgstilbud 23. januar 2017

Klage på helse- og omsorgstjenester 28. juni 2016 

Sosiale tjenester i Nav

Kvalifiseringsprogrammet 26. april 2017

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret 22. mars 2017

Midlertidig botilbud 9.februar 2017

Individuell plan for å løse sosiale problemer 13. januar 2017

Hvor skal du sende klagen på vedtaket? 7. desember 2016

Hvordan klager du på vedtak om sosiale tjenester fra Nav? 1. november 2016

Hvem har klagerett på avgjørelser fra Nav? 27. september 2016

Dine saksbehandlingsrettigheter 5. september 2016

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Et paradigmeskifte – innledning ved direktør Jan Fredrik Andresen Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Flere unge mellom 17-23 år fikk ikke gode tjenester fra Nav i Nordland  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Selvbestemmelsen er truet for personer med utviklingshemming  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Tilsynsavklaring i dialog  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet 1. juli 2016 

Brukerinvolvering i tilsyn. Hva kan det være? Fra fagseminar 8. juni 2016

Gå til toppen