Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Pleie- og omsorgstjenester – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 75 treff


Unntak for utøvelse av offentlig myndighet offentlige ...

Gå til innhold. ... 21.06.2012

”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget ...

Gå til innhold. ... 31.05.2013

Pleie- omsorgstjenesten kommunene: tjenestemottakere hjelpebehov ...

Gå til innhold. ... 06.02.2004

Pleie- omsorgstjenester på strekk - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 17.10.2005

Revidering av Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for ...

Gå til innhold. ... 18.05.2012

Sammendrag av: Utsatte barn unge – behov bedre samarbeid. ...

Gå til innhold. ... 02.03.2009

Tilsyn med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre i 2011 ...

Gå til innhold. ... 26.03.2012

Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ...

Gå til innhold. ... 22.09.2016

Eldreomsorg og tilsyn - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 10.11.2010

Det vil helst gå bra.. - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 10.03.2010

Fant du ikke det du ser etter? Fyll ut kontaktskjema med ditt spørsmål til nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.