Adopsjonsloven
Lov av 1986-02-28 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven)

Gå til toppen