Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-Loven) (Lovdata)
Lov av 2006-06-16 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven).

Se også rundskriv A-1/2015 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad. 19.12.2014.

Se også Lovforabeider.

Gå til toppen