Eldrerådslova (Lovdata)
Lov av 1991-11-08 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Se også A-32/2007 Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 
Se også Eldrerådets oppgaver og funksjon - en veileder i eldrerådsarbeid veileder IS-1504

Gå til toppen