Foreldelsesloven (Lovdata)
Lov av 1979-05-18 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven).

Gå til toppen