Forskningsetikkloven (Lovdata)
Lov av 2006-06-30 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Gå til toppen