Forvaltningsloven (Lovdata)
Lov av 1967-02-10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Gå til toppen