Gjeldsordningsloven (Lovdata)
Lov av 1992-07-17 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).

Gå til toppen