Husleieloven (Lovdata)
Lov av 1999-03-26 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Gå til toppen