Kommuneloven (Lovdata)
Lov av 1992-09-25 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Gå til toppen