Lov om utlevering mellom nordiske land (Lovdata)
Lov av 1970-06-05 nr. 35 om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land.

Gå til toppen