Matloven  (Lovdata)
Lov  av 2003-12-19 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Gå til toppen