Offentleglova (Lovdata)
Lov av 2006-05-19 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Gå til toppen