Opplæringslova
Lov av 1998-07-17 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Gå til toppen