Personopplysningsloven (Lovdata)
Lov av 2000-04-14 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Gå til toppen