Sivilbeskyttelsesloven (Lovdata)
Lov av 2010-06-25 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Se også Forskrift av 2011-08-22 nr 894 om kommunal beredskapsplikt

Gå til toppen