Sivilombudsmannsloven (Lovdata)
Lov av 1962-06-22 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Gå til toppen