Barnelova (Lovdata)
Lov av 1981-04-08 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).

Gå til toppen