Abortloven (Lovdata)
Lov av 1975-06-13 nr. 50 om svangerskapsavbrudd.

Se også Håndbok for abortnemndarbeid veileder IS-1496 som inneholder alt relevant regelverk.

Se også brosjyre Om abortloven, brosjyren Til deg som vurderer abort og brosjyren Rutiner ved svangerskapsavbrudd

Gå til toppen