Alternativ behandlingsloven (Lovdata)
Lov av 2003-06-27 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.

Se også Lovforarbeider.

Se også Klager helse- og omsorgstjenesterl

Gå til toppen