Behandlingsbiobankloven (Lovdata)
Lov av  2003-02-21 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven). 

Merknader i rundskriv I-10/2003.

Gå til toppen