Genteknologiloven (Lovdata)
Lov av 1993-04-02 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).

Gå til toppen