Helse- og omsorgstjenesteloven (Lovdata)
Lov av 2011-06-24 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen