Helseberedskapsloven (Lovdata)
Lov av 2000-06-23 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap.

Se også Lovforarbeider.

Se også Samfunnssikkerhet, helseberedskap og krisehåndtering Helsedirektoratet

Gå til toppen