Helseforetaksloven (Lovdata)
Lov av 2001-06-15 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven).

Se også I-2/2013 Lederansvaret i sykehus. Erstatter rundskriv I-9/2002.

Se også Lovforarbeider.

Gå til toppen