Helseforskningsloven (Lovdata)
Lov av 2008-06-20 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven).

Se også Veileder til lov om medisinsk og helsefaglig forskning.

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen