Helsepersonelloven  (Lovdata)
Lov av 1999-07-02 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Se også IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentarer. Erstatter rundskriv I-20/2001.

Se også Lovforarbeider.

Gå til toppen