Helsetilsynsloven (Lovdata)
Lov av 1984-03-30 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 
Loven på engelsk

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen