Krisesenterlova (Lovdata)
Lov av 2009-06-19 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Gå til toppen