Legemiddelloven (Lovdata)
Lov av 1992-12-04 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven).

Gå til toppen